Σ' αυτό το wiki συντελεστές είναι οι:
Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής (δημιουργία και οργάνωση)
Σόνια Στρατίκη και Αγγέλα Περδικούλη για το ΔΣ Βιλλίων (Αιγόσθενα και Πόρτο Γερμενό)
Κωνσταντίνα Ηλιοδρομίτη, Κυριακή Στάμου και Γιούλα Βλαχαντώνη για το 5ο ΔΣ Ασπροπύργου (Αρίων, Αρχέλων και Παραλία)
Ελένη Κωστίνη και Ζωή Μακρονάσιου για το 3ο ΔΣ Νέας Περάμου (Κύζικος και Πέραμος)
Άννα Κωνσταντοπούλου για το 4ο ΔΣ Άνω Λιοσίων (Λιμανάκι)
Γεωργία Ακριτίδου και Μαρία Παρσαλίδου για το 4ο ΔΣ Ζεφυρίου (Μεσόγειος θάλασσα και Μεσόγειος SOS)
Μάριος Φαλάγγας για το 6ο ΔΣ Μεγάρων (Πάχη)
Σωτήριος Δρομπόνης για το 3ο ΔΣ Μεγάρων (Σαρωνικός)
Αγγελική Κοκκόση και Αντιγόνη Λεοντίου για το Νηπιαγωγείο "Σπιτάκι της Σοκολάτας" (Καράβια και Ψαράκια)
Γεωργία Γκουνέλα και Ευαγγελία Ακρίβου για το 2ο και 11ο ΔΣ Ελευσίνας (Ελευσίνα)